Prijava je mogoča med 5. 5. 2021 od 10:00 in 1. 10. 2021 do 12:00.

1. Osnovni podatki otroka

Podatki o prebivališču
Podatki o izobraževanju
Šolski programi oz. predmeti
**
**
Kontaktni podatki
  
Obvezno za namene potrditve in obveščanja v zvezi z vpisom v glasbeno šolo.

2. Dodatni podatki

Podatki v sklopu 2. Dodatni podatki niso obvezni in jih lahko posredujete glasbeni šoli naknadno, po preizkusu glasbenih sposobnosti. Z izpolnitvijo spodnjega sklopa se strinjate, da že sedaj posredujete vse potrebne podatke, ki jih Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci - OE Glasbena šola Beltinci potrebuje za nadaljnji vpis otroka na izbrani program ali predmet.***

Podatki otroka
Podatki starša oz. skrbnika
  
Vpišete samo v primeru, da ni isti kot naslov otroka.
  
Vpišete samo v primeru, da ni isti kot naslov otroka.
  
Vpišete samo v primeru, da ni isti kot naslov otroka.
  
Vpišete samo v primeru, da ni isti kot naslov otroka.


* Obvezna polja.
** Označite v primeru, da se vpisujete na program Glasba in imate več želja za izbrani inštrument.
*** Zakon o glasbenih šolah (ZGla), 42. člen, 43.člen.
Spletna stran šole: Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci - OE Glasbena šola Beltinci | Prijavo za vpis omogoča eGlasbenaŠola | Varstvo osebnih podatkov

Vsi podatki se prenašajo preko varne povezave (SSL).